dilluns, 30 d’abril de 2012

Un llibre:" Qüestió de valors. Del consumisme a la sostenibilitat." de Jordi Pigem.
A tots ens pot arribar el dia en què ens regalen una Nespresso. Fa uns dies els va passar a uns amics - de gran consciència social, ecològica i econòmica. Aleshores hem de recórrer al somriure que teníem guardat, sense que es note massa, i deixar-nos emportar per la màgia del moment.

Aquests regals han acabat per marcar un moment precís en la nostra existència. Queda així patent la força del consum com un ent abstracte que guia una acció al marge de la consciència . Quina força poden tenir les idees complexes d'un filòsof davant la simplicitat d'un eslògan publicitari?   Jordi Pigem ho intenta al seu llibre. Cal obrir la porta del forn. Després, ja li traurem la calda.

 Les nostres relacions humanes i amb l'entorn són insostenibles. Això és perquè el concepte que influeix els nostres valors és el creixement quantificable. Ho experimentem des de l'escola. El xiquet relaciona aprendre, saber amb una nota que reb al final del trimestre. Com mesurem la felicitat?. Percebem el món a través d'uns valors  de jerarquia i creixement que ens han portat on estem. No es pot créixer indefinidament en un món finit. Hem de refer els nostres valors si volem que el món tinga continuïtat. Pigem proposa nous valors , sis en total, emparellats en: 1) personals (autorealització i fluir), 2) globals (revalorar el món i tenir una consciència planetària i 3) socials ( participar i relocalitzar).

Hi ha factors històrics que ens obliguen a actuar d'una manera ràpida i decidida. El canvi climàtic, el zenit del petroli (peak oil) i la crisi econòmica han fet, fan i faran, que la consciència es desenvolupe, ara ja, de manera exponencial. La sostenibilitat deixa de ser una tesi teòrica i demana una presència activa; cal desenvolupar-la.  Pigem parla de construir una consciència i uns valors que ens permeten desenvolupar una societat més equilibrada i al marge del creixement tal i com s'ha entés fins ara. En paraules d'Erich Fromm: "per primer cop a la història, la supervivència física de l'espècie humana depén d'un canvi radical en el cor humà." Cal, tal i com afirmava R. Panikkar, "un capgirament de tots els nostres sistemes de valors".

El llibre de Pigem fa de molt bon llegir. És una llàstima que més gent no en tinga accès. Al costat de la pregunta " qui no necessita una Nespresso?" podríem afegir "qui necessita un filòsof?. Sempre hi ha la possibilitat que les respostes ens sorprenguen.